ابزار پیدا کردن لینک های شکسته سایت

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

پیدا کردن لینک های شکسته


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره پیدا کردن لینک های شکسته

لینک های شکسته به لینک هایی گفته می شود که کاربران سایت شما را به صفحاتی که وجود خارجی ندارند ، منتقل می کند.

این ابزار به شما کمک می کند تا لینک های شکسته (Broken links) سایت را بیابید.