ابزار بررسی نسبت کد به متن صفحه

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

بررسی نسبت کد به متن صفحه


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره بررسی نسبت کد به متن صفحه

ابزار بررسی نسبت متن به کد، درصد خالص متن موجود در یک صفحه را در مقایسه با کد HTML آن اندازه گیری می کند.

هرچه قدر درصد متن به کار رفته در صفحه بیشتر باشد، شانس دستیابی به رتبه های بالای لیست نتایج جستجو بیشتر است.

از این ابزار برای بررسی تمامی صفحات وبسایت خود استفاده کنید (به صفحه اصلی سایت اکتفا نکنید).

همچنین شما می توانید با استفاده از ابزار سورس کد، کد های HTML سایتتان را مشاهده نمایید.