ابزار تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

صفحات ایندکس شده در گوگل


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره صفحات ایندکس شده در گوگل

این ابزار به شما کمک می کند تا تعداد صفحاتی که توسط گوگل ایندکس شده اند را بدست آورید.