ابزار بررسی و آنالیز لینک ها

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

بررسی و آنالیز لینک ها


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره بررسی و آنالیز لینک ها

ابزار بررسی و آنالیز لینک ها  تعداد لینک هایی که از یک صفحه به صفحات داخلی سایت و یا به وب سایت های دیگر داده شده است را مشخص می کند باید توجه داشت که تعداد لینک ها نباید بیش از حد معمول باشد.

همچنین می توانید Dofollow یا Nofollow بودن لینک های هر صفحه از سایت را به وسیله ی این ابزار بررسی نمایید و اگر به سایتی با رتبه ی پایین تر لینک دادید آن را Nofollow کرده تا رتبه ی صفحه شما کاهش نیابد.