ابزار تشخیص محتوای کپی شده

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

تشخیص محتوای کپیحداکثر 1000 حرف برای هر درخواست.
مجموع حروف: 0

Checking...

درباره تشخیص محتوای کپی

این ابزار متن وارد شده را بررسی می کند پس از آن در صورتی که متن شما از جای دیگری کپی شده باشد قسمت کپی شده را مشخص خواهد کرد و درغیر این صورت،ابزار به شما اعلام می کند که متن وارد شده منحصر به فرد است.