ساخت فایل روبات robots.txt

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

ساخت robots.txt


همه ربات ها به صورت پیشفرض به سایت:  
    
تاخیر ربات برای بررسی سایت:
    
آدرس سایت مپ: (اگر ندارید خالی بگذارید) 
     
ربات های جستجوگر: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
دایرکتوری های محدود شده: حتما قبل از آدرس از علامت '/' استفاده کنید
 
 
 
 
 
 
   یک فایل با محتویات بالا و نام 'robots.txt' در شاخه اصلی سایت خود بارگذاری کنید


درباره ساخت robots.txt

با استفاده از این ابزار به راحتی می توانید متحوای سایت خود برای موتور های جستجو محدود کنید.

 فایل robots.txt برای محدود کردن دسترسی موتور های جستجو برای برخی از صفحات و دایرکتوری های سایت استفاده می شود.