ابزار بازنویسی URL

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

بازنویسی URL


آدرس وب سایت را وارد کنیدEg. http://www.example.com/test.php?firstid=1&secondid=10

درباره بازنویسی URL

به کمک ابزار بانویسی URL می توانید ساختار مناسبی برای URL های سایت خود ایجاد نمایید تا موتورهای جستجو بهتر بتوانند موضوع  صفحات سایت شما را تحلیل کنند.