ابزار بررسی ریدایرکت www

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

بررسی ریدایرکت www


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره بررسی ریدایرکت www

 

برای موتورهای جستجو www.tabliq.com و tabliq.com دو سایت مجزا به حساب می آیند.

هر وب سایتی از طریق دو آدرس (با www و یا بدون www) قابل دسترس است، این دو آدرس برای موتورهای جستجو دو سایت مجزا با محتویات یکسان به حساب می آید که در رتبه سایت شما تاثیر منفی دارد.

توصیه می شود که یکی از دو آدرس را به صورت 301 به دیگری ریدایرکت نمایید.

بطور مثال tabliq.com دامنه اصلی است و آدرس www.tabliq.com شما را به دامنه ی اصلی منتقل می کند.

این ابزار وضعیت www ریدایرکت دامنه ی شما را نشان می دهد.